Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Archiv aktualit 2019/2020


29. červen 2020

Prezentace - střední škola - ukončení

střední škola I.mp4


Autor příspěvku: Mgr. Jolana Zahradníková


29. červen 2020

Úspěšně u závěrečných zkoušek na střední Praktické škole

 

 

I v letošním školním roce se na naší střední škole konaly závěrečné zkoušky. Ve středu 17. června byly zahájeny závěrečné zkoušky praktickou částí. Žákům bylo vylosováno téma: „Péče o zahradu a květinové aranžmá“.

Žáci pracovali na školní zahradě, kde sklízeli jahody, poznávali různé byliny, které také sklidili pro usušení na pozdější zpracování. Dále pleli, prostříhávali různé rostliny, odklízeli nepotřebný materiál do bio - odpadu. Žáci také připravili svazky levandule na jejich usušení. V závěrečné části zkoušky vyrobili mokrou vazbu květinového aranžmá, které pak zdobilo prostory při ústní závěrečné zkoušce. Samozřejmostí bylo dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Závěrečné zkoušky pokračovali 24. června ústní závěrečnou zkouškou, při které byli všichni absolventi velmi úspěšní. Zkoušky byly ukončeny slavnostním předáváním závěrečných vysvědčení.


Autor příspěvku: Mgr. Iva Kosová


28. květen 2020

Otevírání školy

Vážení rodiče,

MŠMT ČR aktualizovalo dokument, který se vztahuje na provozní podmínky základních škol zřizovaných dle §16 odst. 9. Nyní je umožněn přístup do školy všem žákům ZŠS, žákům ZŠ a SŠ. Za jakých organizačních a hygienických podmínek bude škola zpřístupněna pro vaše děti se můžete dočíst v odkaze zde: Manuál organizačních a hygienických opatření.docx
Pokud chcete své děti do školy přihlásit, vyplňte prosím Zápisový lístek, Manuál organizačních a hygienických opatření a Čestné prohlášení. Bez vyplnění těchto formulářů nebudou žáci do školy vpuštěni. Zápisový lístek a Manuál organizačních a hygienických podmínek prosím dodejte do školy nejpozději k 4. 6. 2020. Pokud zákonný zástupce nevyjádří zájem písemně k 4. 6. 2020 a později zájem projeví, bude mu vyhověno jen ve vyjímečných případech. Nástup do školy je možný od 8. 6. 2020, s prvním nástupem do školy žák předloží i vyplněné Čestné prohlášení.

Formuláře si můžete vytisknout nebo vyzvednout v kanceláři školy

Zápisový lístek ke stažení: základní škola smyslové vady (vady řeči)zápisový lístek.docx

Manuál organizačních a hygienických podmínek: ZŠ - smyslové vady (vady řeči) Znovuotevření školy 1. etapa.docx

Zápisový lístek ke stažení: základní škola speciální, ZŠ 1. a 2. stupeň, SŠ zápisový lístek.docx

Čestné prohlášení ke stažení: čestné prohlášení.doc

dokumenty z MŠMT ČR k prostudování: Mimořádné-opatření-omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-1.-6.-2020-do-odvolání.pdf

ochrana_zdravi_spec (3).pdf

ochrana_zdravi_ss_aktualizace.pdf

ochrana_zdravi_zs_aktualizace (2).pdf

 


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


26. květen 2020

DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o rozhodnutí vlády ze dne 25. 5. 2020, kterým schválila možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.

Podrobnější informace budou zveřejněny na školním webu ihned po vyjádření MŠMT ČR.

Až budeme mít jasné stanovisko vlády, za jakých podmínek můžeme školu otevřít, vypracujeme zprávu pro rodiče a všechny vás s podmínkami obeznámíme.

Vzhledem k tomu, že do včerejšího dne byla pro žáky naší školy přítomnost ve škole zakázána, potřebujeme dostatečný čas na přípravu podmínek, a chceme poskytnout i náležitý prostor rodičům ke zvážení, zda-li budou mít o výuku zájem.  Po získání všech relevantních podkladů  a vyjádření bude termín otevření školy upřesněn. Rodiče žáků budou školou kontaktováni. 

V případě dotazů volejte v dopoledních hodinách na tel.: 493 532 835 / 608 155 633Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný


19. květen 2020

Nové informace

 

Vážení rodiče,

dne 18. 5. 2020 bylo schváleno Usnesení vlády, které stanovuje, že školy zřízené dle § 16 odst. 9 konkrétně  pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, žáky základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální se 25. 5. 2020 otevírat nebudou. Toto nařízení platí do odvolání.

Od 1. června se dá očekávat další uvolnění. Tento týden by pan ministr měl další scénář otevírání škol projednávat se zástupci zdravotnictví. O další situaci vás budeme informovat.


Autor příspěvku: Mgr. Petr Novotný

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.