Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Archiv aktualit 2015/2016

Červen 2016
Závěr školního roku v Soudné

Žáci Základní a Praktické školy, Jičín se rozhodli potěšit s přicházejícími prázdninami nejen rodiče svým hezkým vysvědčením, ale i ostatní. S vedoucími kroužků nacvičili několik vystoupení, které jako zlatý hřeb předvedli na školní akademii. Akademie se konala ve čtvrtek 16.6. v odpoledních hodinách. Tomuto vyvrcholení půlročního snažení, však předcházela ještě dvě představení pro Stacionář Kamarád a pro Domov pro seniory Jičín. Klienti ze stacionáře přišli ve středu 15.6. do školy, aby se prvňáci, členové pěveckého, dramatického kroužku a kroužku zumby mohli předvést na domácí půdě. Pro všechny bylo připraveno pohoštění a setkání se vedlo v opravdu kamarádském duchu. Představení pro seniory se odehrálo ve čtvrtek dopoledne. Tentokrát se zpěváci pěveckého a herci dramatického kroužku přesunuli na Nové Město přímo do Domova pro seniory. Představení všechny potěšilo a senioři dětem popřáli krásné prázdniny. Na školní akademii, která následovala odpoledne, vystupovali všichni interpreti jako na představení pro Kamarády a přibyly k nim žačky z kroužku šití se svými modely. Slavnostním ukončením akademie bylo předání šerp absolventům školy a neformální setkání rodičů, žáků, zaměstnanců a přátel školy na školní zahradě.

Při akademii se škola loučila s žáky deváté třídy Základní praktické školy. Ale absolventi Praktické školy jednoleté si na „ošerpování“ museli počkat. V posledním červnovém týdnu totiž museli složit závěrečné zkoušky před komisí. Teprve potom mohlo být jejich studium ukončeno. Tito absolventi mají možnost v příštím roce pokračovat ve studiu na Praktické škole dvouleté, která dále rozvíjí jejich vědomosti nabyté v Praktické škole jednoleté.
 


 

18. dubna 2016
Snoezelen

Dnes jsme opět otevřeli prostory speciální multisenzorické místnosti, zvané snoezelen. Snoezelen spočívá ve vytvoření příjemných smyslových zážitků v atmosféře důvěry a uvolnění. Snoezelen slouží našim žákům pro relaxaci, rozvoj smyslového vnímání a učení od roku 2005. Svými možnostmi a vybavením již nestačil pokrokům v tomto moderním trendu výuky. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci prostorů a vybavení novými speciálními pomůckami ze zahraničí. Žáci mohou opět individuálně v rámci výuky navštěvovat snoezelen se svými pedagogy a zlepšovat si oblast pozornosti, vnímání a emoční stability.


 

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.