Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Archiv aktualit - 1. čtvrtletí 2017/2018

21. listopadu 2017

Samotvrdnoucí "pečení"

Žáci I. B v rámci pracovní výchovy vyráběli cukroví ze samotvrdnoucí hmoty, které si každý bude moci dle své fantazie různě omalovat, pokreslit. Žáci se v rámci svých možností zapojili a zkusili si veškeré práce jako vyvalování těsta, vykrajování i válečkovou dekoraci. Vše se podařilo. Hotové výrobky budou vystaveny při školní akci "Advent v Soudné."
 
autor příspěvku: Mgr. O. Kratochvílová


 

20. listopadu 2017

Andělské vyrábění

Třída I. B se pravidelně zapojuje do akcí školy a ne jinak tomu bylo i při výrobě dárků do vánočního stánku na blížící se "Advent v Soudné". Žáci za pomoci pedagogů tvořili z květináčů anděly a sněhuláky. Seznamovali se s nejrůznějším materiálem i technikami práce. Snažili se a na výsledcích je to znát.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

15. listopadu 2017

Čtenáři v knihovně

15.11. se VIII. třída vydala do knihovny V. Čtvrtka. Paní knihovnice pro nás připravila zajímavou přednášku o současných autorech pro starší školní věk. Přednáška byla provázena ukázkami a úryvky četby z jednotlivých knih. Témata, která oslovují mladé čtenáře, jsou: sci-fi, dívčí literatura s romantickým hrdinou, návykové látky, fantazy, komiksy a humor v literatuře. V další části se žáci seznámili s žánrem - báseň a zkusili si tvořit verše na zadaná slova. Na závěr naše třída dokázala ve skupinkách vymyslet básně o třech slokách. Žáci si zapůjčili své oblíbené knihy, aby mohli číst a zapisovat čtenářský deník. Za měsíc se opět těšíme do knihovny, na nové knihy a úkoly, které nás budou čekat.

autor příspěvku: Mgr. A. Flečková, tř.uč.


 

9. listopadu 2017

Volby do školské rady

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), čl. 3, bod 1 a 2, zřizuji za účelem volby členů školské rady tento přípravný výbor:

Naděžda Knytlová – asistentka pedagoga
Renata Špůrová – pedagogický pracovník
PhDr. Jan Havlík – pedagogický pracovník

Volby z řad pedagogických pracovníků se uskuteční v pondělí 20. 11. 2017 ve sborovně školy.

Volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční dne 22. 11. 2017 v budově školy.

Za zřizovatele jmenuje člena Rada Královéhradeckého kraje.

Mgr. Petr Novotný
ředitel školy


 

9. listopadu 2017

Svatomartinské pečení

Dnes si žáci I. B s pedagogy "oprášili" své kuchařské dovednosti a zasvětili i své nové spolužáky do tajů pečení. Společnými silami připravili těsto. Rohlíčky  plnili ořechovou náplní a povidly. Nakonec je upekli. Vše se podařilo a rohlíčky voněly po celé škole. 
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

2. listopadu 2017

Praktické činnosti v Praktické škole jednoleté i dvouleté

Žáci PrŠ I. i PrŠ II. se věnují v rámci svojí výuky činnostem, které je připravují na běžný život. Do těchto činností spadá i vaření. Do současné doby se žáci věnovali přípavám pokrmů studené kuchyně. Posledním jídlem, kterým si zpestřili svoji svačinu byl zeleninový salát. V hodinách předmětů předprofesní příprava, výživa a příprava pokrmů a práce v domácnosti musí žáci zajistit kompletní přípravu pokrmu - od nákupu surovin přes samotné vaření po umytí nádobí. S "vařením" doposud moc práce neměli, a proto se už všichni těší, jak budou moci plně využít nově zrekonstruovanou školní kuchyňku.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

 


 

25. říjen 2017  

Pracovní výchova v I. B

Žáci v rehabilitační třídě mají zcela jiný obsah i formu vzdělávání. Nevyhýbáme se však ani nácviku běžných činností, které žáci potřebují v běžném denním životě, jako jsou např. drobné domácí práce, aj. Dalo by se říci, že je to běžná lidská aktivita, která není třeba zviditelňovat. Pokud jde však o žáky těchto tříd, některé dovednosti vytváříme a upevňujeme měsíce, mnohdy roky. Je to pro žáky i pro nás velký pokrok, když se něco takového povede. 
Děkuji za spolupráci oběma asistentkám pedagoga, které se stejným optimismem jako já, přistupují ke vzdělávání našich žáků.
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

24. října 2017

Rybolov v I. B

I v další třídě jako součásti základní školy speciální, probíhal výukový projekt na téma RYBOLOV. Žáci se seznamovali s tématem ryb, výlovu rybníku a různých druhů ryb nejen v našem kraji. Vzhledem k jejich potřebám a dovednostem téma prolínalo výukovými předměty převážně formou didaktických her. Děti se učily tematické básně, písně, spolu s kamarády z I. S. V rámci domácí přípravy donesly encyklopedie, pracovní listy, obrázky aj. záležitosti na dané téma, které zpestřily výuku. 
 
autor příspěvku: Mgr. Olga kratochvílová


 

23. října 2017

Rybolov v 1. A – výukový projekt ZŠS

Před podzimními prázdninami jsme ve třídě 1. A realizovali výukový projekt RYBOLOV. Žáci se při něm seznamovali s různými druhy ryb. Donesli si modely a obrázky ryb, které jsme poznávali. Shlédli jsme video o výlovu rybníka, poslouchali písničky o rybách, vyřezávali sumce z cukety, hráli si na rybáře. Nakonec jsme se vydali nakrmit živé kapry k rybníku Kníže v Jičíně.

Téma rybolovu se prolínalo všemi vyučovacími předměty. Žáci se učili prožitkem a hrou. Cílem projektu bylo rozvíjet u žáků samostatnost, komunikaci, tvořivost, smyslové vnímání, spolupráci a také pohybové dovednosti. Projekt hodnotím kladně, oceňuji dobrou spolupráci s rodiči žáků a jejich pomoc a nápaditost při plnění úkolů.

autor příspěvku: Mgr. Tereza Musilová


 

20. října 2017

Zdravá výživa

V týdnu od 16.- 20.10. proběhl na naší škole již tradiční výukový projekt s názvem: "Zdravá výživa, aneb týden bez coly, sladkostí a energy-drinků". Zúčastnila se ho také VIII. třída. Každé ráno si žáci sami vyráběli zdravé občerstvení z ovoce, zeleniny a cereálních výrobků. Zdrželi se pití nezdravých nápojů a pochutin. Shlédli pořad o zdravé výživě, nebezpečí obezity a poruch příjmu potravy. Také si tvořili zdravý jídelníček a seznámili se s pyramidou potravin. Věřím, že jim zdravá strava zachutnala a do budoucna omezí sladkosti a nevhodné energetické nápoje, které našemu zdraví velmi škodí.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

19. října 2017

Projekt zdravá výživa na PrŠ

Během celoškolního projektu "Zdravá výživa, aneb týden bez coly, sladkostí a energy-drinků" si žáci Praktické školy jednoleté i dvouleté připravili zdravou svačinu. Projekt proběhl hned v rámci několika předmětů, které jsou běžnou součástí osnov našich středoškoláků. Jedná se o předměty - výživa a příprava pokrmů; předprofesní příprava; práce v domácnosti. Krom vlastní přípravy mrkvové pomazánky si žáci museli nakoupit suroviny, vymyslet recept, zvolit správný pracovní postup a vhodné kuchyňské náčiní. Odměnou byla vynikající svačina, kterou ocenilo i vedení školy.

autor příspěvku: Mgr. Dita Hendrychová

       


 

13.října 2017

Cvičení v přírodě

Tento pátek se VIII. třída zúčastnila tradičního cvičení v přírodě. 
Po nácviku evakuace jsme vyrazili do přírody. 
Zvládli jsme zdolat vrch Zebín, poté naše cesta vedla na Prostřední Mlýn, do Železnice, Valdice, přes Valdštejnskou lodžii lipovou alejí zpět ke škole. Cestou žáci procvičovali názvy stromů, trénovali dopravní situace a značky, značení naučných stezek, shlédli koně, ovce, kozy i krávy. Stačili si také prohlédnout Valdštejnskou lodžii, posbírat kaštany a žaludy, trénovat běh v lipách. Po návratu do školy jsme se zabývali tématem: "Ochrana za mimořádných situacích"- povodeň, požár, teroristické útoky, dopravní nehody a další. Shlédli jsme také několik dílů naučného pořadu: "Štěstí přeje připraveným" na výše zmiňovaná témata. Celá akce se vydařila, počasí nám přálo.

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

3. října 2017

Poznej co nejvíce živočichů

U příležitosti MD hospodářských zvířat (2.10.) a MD ochrany zvířat (4.10.) proběhla na naší škole ve středu 3. října v odpoledních hodinách  soutěž "Poznej co nejvíce živočichů".
Soutěžilo se ve 3 kategoriích. Celkem se zúčastnilo 28 žáků. Všichni si za účast zasloužili  pochvalu. Ti nejlepší obdrželi diplom a drobnou cenu.

I. kategorie : 1. - 2. ročník ZŠ – účast 8 žáků

1. místo Tereza Havránková 28 ž.
2. - 3. místo František Komárek
Vilém Sladký
25 ž.

II. kategorie : 3.– 4. ročník  ZŠ – účast 10 žáků

1. místo Nela Brandová 33 ž.
2. - 3. místo David Fejfar
David Kvasnička
32 ž.

III. kategorie : 5.– 6. ročník  ZŠ – účast 10 žáků

1. místo Richard Jakubec

33 ž.

2. - 3. místo

Petr Hnát
Jaroslav Kvasnička

30 ž.

autor příspěvku: Mgr. Kateřina Mindlová

 


 

3. října 2017

Žáci I.C v solné jeskyni

Žáci třídy I.C Základní školy a Praktické školy, Jičín si v pátek 29. září vyzkoušeli pobyt v solné jeskyni. Navštívili místo klidu, regenerace a relaxace – solnou jeskyni v Lipové aleji   v Jičíně.

Pravidelná návštěva solné jeskyně působí příznivě na zdraví dětí a má relaxační účinky na jejich organismus. Solná jeskyně je velmi účinná při obyčejné relaxaci, odpočinku, ale také jako rekonvalescence po úrazech a operacích. Terapie napomáhá celkovému uvolnění. Léčebné působení solí v klimatu solné jeskyně je zejména vhodné jako prevence proti nemocem dýchacích cest, pro děti s kožními problémy, alergiemi.

V příjemném prostředí žáci strávili 45 minut, pohráli si, poslechli si pohádku o Rumcajsovi Mance a Cipískovi a už se těší na další pobyt v solné jeskyni.

autor příspěvku: Mgr. Iveta Nyčová


 

29. září 2017

Zážitková výuka v I. B

Ve třídách ZŠS je třeba žákům zprostředkovat nové učivo a poznatky cestou, která bude vzhledem k jejich speciálním potřebám srozumitelná. Jednou z nich je zážitková výuka. V naší třídě jsme tak žákům přiblížili téma ovoce a zelenina. Cílem bylo zapojit toto téma do všech výukových předmětů, spojit teorii s praxí a vlastními zkušenostmi. Děti ovoce a zeleninu pojmenovaly, osahaly, poznávaly, třídily, stříhaly, lepily, kreslily, ochutnávaly, očichávaly, připravovaly pokrmy, srovnávaly, učily se básně, aj. Zapojily všechny smysly, které jim pomohly vstřebat informace a zafixovat si nové učivo. 
 
autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

28. září 2017

Bazální stimulace 

S novým školním rokem opět zařazujeme do výuky zdravotní tělesné výchovy také speciální techniky bazální stimulace, které pomáhají k poznávání vlastního těla, navozují pocity pohody a klidu. Různé metody masáží, tlaku, vibrací, vyvolávají u dětí pozitivní pocity a ty lépe spolupracují nejen při výuce (více o konceptu bazální stimulace ve složce Podpůrné metody).
 
aurtor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


 

15. září 2017

Jičín - město pohádky

Dne 15. září se žáci naší školy zúčastnili jako již tradičně festivalu JMP. Vystupovali jsme ve 12 hodin na hlavním podiu Valdštejnova náměstí. Jako první vystoupil pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Adély Flečkové, kde zazněly písně moderní i lidové. Následovalo několik romských písní v podání nadaného žáka Františka Kováče. Pěvecké vystoupení zakončila romská píseň - "Rovav kaj tut nadikav", kterou na kytaru doprovázel náš nový žák Marek Murgoš. Následovala zumba - na píseň "Hvězda"- kterou nacvičila paní učitelka Iveta Nyčová. Dále tančil moderní tance s akrobatickými prvky František Kováč. Vystoupení bylo zakončelo pohádkou "O hloupých čertech", kterou s dětmi nacvičila paní učitelka Dita Hendrychová. Celkem naše vystoupení trvalo celou hodinu, diváci nadšeně tlesklali a přálo nám také dobré počasí. Děkujeme našim žákům za skvělou reprezentaci naší školy. 

autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


 

9. září 2017

Recyklace baterií
Evropský den recyklace baterií oslavila naše škola 2. ročníkem soutěže o nejlepšího sběrače vybitých baterií.

1. místo Matyáš Lemberk III. třída (3. ročník) 3 033 kusů baterií
2. místo Patrik Čuhel VI. třída (4. ročník) 295 kusů baterií
3. místo Adriana Valkounová IV. třída (2. ročník) 226 kusů baterií

Celkem žáci během jednoho týdne přinesli 4 510 kusů baterií (přibližně 100 kg).

autor příspěvku: Mgr. Kateřina Mindlová


 

Začátek školního roku 2017/2018

4. září usedli do školních lavic i žáci ZŠ a PŠ, Jičín. Netrpělivě čekali na první zazvonění nejen prvňáčci, ale také  žáci z vyšších ročníků a všichni zaměstnanci školy.
Co nového nám nový rok přinese? Doufám, že jsme všichni vykročili tou pravou nohou, a čeká nás báječný a pohodový rok.

Krásný školní rok 2017/2018  přeje vedení školy

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.