Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality15. duben 2024

Co pěkného v březnu stojí za zmínku

Voláme tě, jaro

Pojďme děti, pojďme spolu, 
vyženeme zimu z domu. 
Zavoláme na jaro, aby se už chystalo. 
A tak nám jaro prolíná nejen rozumovou, řečovou, ale také výtvarnou výchovou.
Mgr. Olga Kratochvílová

Pašijový barevný týden nanečisto

Třída I. SP se zapojila do celoškolní akce, která se koná tradičně před Velikonocemi. Všichni žáci týden před Velikonocemi chodí oblečeni v konkrétní barvě. A tak jsme i my byli šedí, modří, zelení, žlutí, velcí. Hlavně ne škaredí a zamračení. Děkuji rodičům za skvělou spolupráci.
Mgr. Olga Kratochvílová

„Neseme Mořenu na vrchu červenú, na spodku zelenú, pěknú, pěknú, pěkně přestrojenú,“ znělo lipovou alejí od naší školy až rybníku Kníže. Velký průvod dětí, doprovázený zpěvem, vynesl Moranu k Cidlině a zapálenou ji hodily do řeky. Děti si
povídaly, jedly perníčky, radovaly se z hezkého počasí, a pak se rozešly se svou paní učitelkou zpět do školy.
Jaro je tady!

Mgr. Marcela Šťastná


Autor příspěvku: Mgr. Kratochvílová Olga, Mgr. Šťastná Marcela


9. duben 2024

Rozvíjíme poznávání I. SP

V naší třídě často ve výuce používáme také tablety a iPady. Žáci mohou plnit stejný vzdělávací cíl mnoha způsoby, učit se psát čísla, obtahovat písmena, skládat obrazce. Vše trochu jinak a přesto poutavě. Hravou formou a rádi.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


9. duben 2024

Velikonoční překvapení I.SP

Žáci I. SP vyráběli i letos s pedagogy pro své rodiny velikonoční dárky. A tak se u nás ve třídě sázelo, zalévalo, malovalo, vykrajovalo a peklo. Odměnou všem byly krásné dekorace a výborné sušenky.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


4. duben 2024

Bitva u Jičína - 1866

Prusko – rakouská válka, také někdy nazývaná Sedmitýdenní, zaujímá nezastupitelní místo v dějinách Evropy 19. století.

Tyto historické události zasáhly i naše okolí a jedna z nejdůležitějších bitev byla svedena v našem krásném městě na Valdštejnově náměstí. Tento boj prusko – rakouských armád byl natolik významný, že se o něm učíme v dějepise 8. ročníku. A protože se týká místní historie, věnovali jsme tématu více času a učili se trošku netradičně.

 


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová


4. duben 2024

Výuka s interaktivní televizí


Naše třída I. SP k hodinám rozumové a smyslové výchovy využívá rovněž interaktivní televizi. Žáci s pomocí nebo samostatně plní jednoduché úkoly (najdi, sestav, roztřiď, ukaž, aj.) a postřehové hry. Sami dotykem ovládají obrazovku a rozvíjí oblast svých kompetencí.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.