Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality

  


13. říjen 2023

Recyklace očima mladého vědce

Minulý týden se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili programu „Recyklace očima mladého vědce“. Program byl zaměřený na půdu – její složení, živočichy, kteří v ní žijí atd. Hned ráno k nám přijeli lektoři z organizace „Recyklohraní“ a pustili se
s dětmi do práce. První hodinu děti s lektory diskutovali o významu půdu v závislosti na jejím složení, o dopadu znečištění a o její ochraně. Pak se vybavení rýči, motykami, zkumavkami a nádobkami vypravili na školní zahradu. Zde zkoumali složení půdy, zkoušeli propustnost půdy pro vodu,… a na závěr je čekalo tvoření a vyrábění z přírodních materiálů.
Na dětech, lektorech i učitelích bylo na konci vidět, že program byl náročný, ale velmi zajímavý a poučný. Žáci si na základě pokusů uvědomili, jak je půda pro nás důležitá, jak je členitá a zajímavá a především, že ji musíme pro zachování života na zemi chránit.


Autor příspěvku: Ing. Marie Ovečková


11. říjen 2023

Život ve školní družině - září

Žáci ze všech oddělení školní družiny se během měsíce září zapojili do několika aktivit, které jsou zde ke zhlédnutí:
  • Vaříme puding
  • Turnaj ve vybíjené a pohybové hrátky
  • Výtvarná činnost
  • Drakiáda

 


Autor příspěvku: Andrea Košťáková


6. říjen 2023

Dopravní výchova IV.ZŠ - 2023

Dne 5.10. se třída IV. ZŠ vydala na dopravní výchovu, která probíhá na SPOŠCE  v Jičíně. První část byla teoretická- žáci si zde měli možnost zopakovat povinnou výbavu jízdního kola a procvičit si dopravní značky. Také vyhodnocovali test, ve kterém byly znázorněny správné a špatné dopravní situace chodců, cyklistů a řidičů aut. 
Na většinu otázek odpověděli děti správně. Po svačině začala praktická část- tedy jízda na kolech na dopravním hřišti. Žáci tak měli možnost si prakticky vyzkoušet teoretické znalosti. Všem se sportovní dopoledne moc líbilo a už se těšíme na jaro, kdy bude pokračování a šikovní žáci si budou moci odnést průkaz cyklisty.


Autor příspěvku: Mgr. Adéla Flečková


1. říjen 2023

Září v II. ZŠ 2023

Září je měsícem, kdy se pomalu loučíme s letními radovánkami a připravujeme se na podzimní nezapomenutelné zážitky. My jsme hned na začátku vypluli na ostrov obra Olivera, abychom se naučili naše první písmenko O. Poté jsme navštívili Jičín, město pohádek. Vyrazili jsme na okružní jízdu vláčkem, muzikoterapii, plnili úkoly a stavěli z kostek. Všichni jsme si to moc užili. Naším dalším dobrodružstvím byla společná snídaně ve škole. Každý doma s rodiči připravil něco dobrého, aby se nám písmenko S lépe pamatovalo. Ráno jsme se sešli u prostřeného stolu a všichni jsme si pochutnali na společné sladkoslané snídani. Těšíme se na další měsíce ve škole.


Autor příspěvku: Mgr. Zdeňka Válková


25. září 2023

Svatý Václav v bulváru

Psal se rok 928 a o Václavovi vyšel článek v bulvárních novinách. Je to vůbec možné? Žáci VII. třídy za pomoci QR kódů ověřovali informace a uváděli je na pravou míru.

V jednodenním projektu si prohloubili znalosti o našem světci. Dozvěděli se, co je bulvární tisk, jaké jsou jeho znaky. Vyzkoušeli si napsat článek do novin, sestavit inzerát a vytvořit svoje vlastní noviny. V nejzábavnější části projektu se postupně všichni proměnili v kameloty a velmi nadšeně se snažili prodat kolemjdoucím noviny.

 


Autor příspěvku: Mgr. Hana Kohoutová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2023 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.