Základní škola a Praktická škola, Jičín

Soudná 12, 506 01 Jičín

Aktuality6. červen 2024

Projektový týden - Poznáváme náš kraj

V květnu se třída III. SP zapojila do týdenního projektu „Poznáváme náš kraj“. Téma se prolínalo všemi vyučovacími předměty. Žáci se formou zážitkové výuky, zejména prostřednictvím školního výletu a poznávacími procházkami, seznamovali s různými památkami a zajímavostmi kraje. Školní výlet do Liberce byl spojený s festivalem animovaných filmů, s prohlídkou města a samozřejmě s návštěvou IQ parku. Nevynechali jsme ani jednu expozici - Vodní svět, Svět kolem nás, Malou ordinaci a
úžasné Schopnosti a dovednosti. Krásné počasí nám dovolilo obdivovat v pozadí libereckou dominantu – rozhlednu Ještěd.
Dětem se nejvíce povedl „poznávací deník“ svých zážitků a poznatků z tohoto týdne. Pracovali s mapou a turistickými značkami, malovali tematické obrázky a vše si zapisovali dle svých schopností. Myslím, že děti si poprvé odnesou domů svou první krásnou knihu.


Autor příspěvku: Mgr. Marcela Šťastná


6. červen 2024

Dětský den na pohádkové stezce

Třída I. SP svůj svátek dětí oslavila stezkou určenou právě jim. Žáci plnili pohybové, řečové a rozumové úkoly v rámci svých kompetencí a celé dopoledne si náramně užili. Domů si odnesli nejen spoustu zážitků, ale také krásné dárky. 
Děkuji organizátorům celé akce, kterou přizpůsobili možnostem všech našich žáků.

 


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


6. červen 2024

I.SP poznává náš kraj

V květnu probíhal v ZŠS výukový projekt Poznáváme náš kraj a tak jsme se ho vydali poznávat intenzivně také v rámci školního výletu vlakem. Okolí Jičína (Lodžie, Židovský hřbitov, Šibeňák, Zebín, Kbelnice, Železnice) je krásné. Počasí nám přálo. Žáci byli nadšení a spokojení. Odměnou nám všem byla vyhlášená zmrzlina v Kbelnici.


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


6. červen 2024

Střípky z výuky I.SP

Celoročně ve výuce pracujeme zážitkově a mezipředmětově. V rozumové a řečové výchově si žáci osvojují znak do řeči k novým básničkám, ve výtvarné výchově téma malují a celoročními výukovými projekty ho "žijí."
Leze, leze stonožka, 
prý ji chybí ponožka. 
Včera v parku tančila,
asi ji tam ztratila.

 


Autor příspěvku: Mgr. Olga Kratochvílová


6. červen 2024

Výlet VIII.ZŠ - 2024

Ve středu 5.6. vyrazila na školní výlet i třída VIII. ZŠ, která se vydala poznávat nedalekou Lomnici nad Popelkou. Naším hlavním cílem byl místní areál skokanských můstků. Cestou jsme se seznámili s krutým osudem lomnického rodáka Plk. Františka Truhláře - pilota stíhačky RAF za 2. světové války. Také jsme navštívili památkovou rezervaci Karlov, která je známá svými zachovalými roubenými domy. V areálu skokanských můstků jsme odvážně vystoupali na můstek K-70 a jeho vyhlídkovou věž. Nahoře jsme se nejen kochali výhledy, ale i dumali, jak velkou asi musí mít skokani na lyžích odvahu. Nakonec jsme se odměnili opékáním buřtů v příjemném prostředí Obory.


Autor příspěvku: Mgr. Jitka Kučerová

Web pohání Engine(R) , foto školy: Ondřej Březovský
(c) 2016 - 2024 ZŠ a PrŠ, Jičín
Nastavení souborů cookies

Chvilinku... :-)
O
o
.